Overval alarm bedrijven

Ga direct naar onze webshop of lees onderstaand eerst onze filosofie.

De filosofie achter een overval in een bedrijf/winkel
Een juiste beveiliging op een overval in een bedrijf/winkel moet gebaseerd zijn een aantal reële feiten:
• doel van de overvaller
• wijze waarop een overvaller te werk gaat
• het risico dat een overvaller wil lopen (hoe ver zou hij gaan)

Doel van de Overvaller:
Doel is om in een zo kort mogelijke tijd zijn geplande buit te scoren en er zo snel mogelijk weer vandoor te gaan. Dit type overvallers heeft reeds gepland en doordacht waar zij voor komen en gaan dus zeer doelgericht te werk. Aanrijtijden van Politie en of particuliere bewakingsbedrijven kunnen door hen zijn uitgeklokt en de mate van aanwezige beveiligingen kunnen zij ook hebben onderzocht en beoordeeld. Zij hebben zeker een juiste overweging gemaakt tussen opbrengsten in relatie tot het te lopen risico.

Wijze waarop de Overvaller te werk gaat:
De wijze is altijd een zeer grote mate van intimidatie welke d.m.v. heel veel agressie uitgeoefend zal worden. De pressie van omstanders c.q. cliënten die aanwezig waren en of nog binnenkomen zal daardoor tot een nog grotere mate van intimidatie leiden.
Wanneer de Overvaller geïrriteerd wordt door tijdsvertraging of niet juiste medewerking kan dit tot nog meer pressie en conflicterende situaties leiden. Het is dus van groot belang om als slachtoffer zo goed als geen extra irritatie op te wekken bij de overvaller(s) en de juiste medewerking in het behalen van zijn buit te geven. Alle veroorzaakte vertragingen en of verzet zal leiden tot nog meer agressie en intimidatie. Hoe eerder de Overvaller(s) weer weg gaat(n) hoe beter het is.

Het risico wat een Overvaller loopt in relatie tot de buit:
Hierin heeft de overvaller een goede overweging gedaan, en gaat planmatig te werk. Hij weet reeds waar hij voor komt en heeft een goed idee van wat hij zou kunnen halen; hij heeft in elk geval een goede inschatting gemaakt voordat hij de overval pleegt.

Wat hebben overvallers gemeen?
Zij gaan doelgericht hun buit trachten te krijgen d.m.v. een grote mate van pressie waarin zij, gezien de grote kans op omstanders, dit in een zo kort mogelijke tijd willen volbrengen. Zij gaan niet specifiek op zoektocht, maar weten al voorafgaand wat de buit inhoud en waar deze zou kunnen liggen. Zij zullen diegene onder pressie nemen waarvan ze weten dat het de juiste persoon is om aan hun wensen te kunnen voldoen. Tijdsduur van een dergelijke overval is relatief kort in verhouding met een woning overval, dit door het rationele karakter van de overvallers. Zij zullen ten alle tijden een zeer gevaarlijke situatie voor de slachtoffer(s) veroorzaken en na het verkrijgen van de buit snel zijn verdwenen.

Een effectieve beveiliging is dan ook om ervoor te zorgen dat de overvaller niet direct wordt geïrriteerd met luid alarm, gezien hij dan in paniek kan raken en mogelijk slachtoffers maakt. Men zou eerder een goede medewerking kunnen geven, rustig blijven en hem zo snel mogelijk op weg helpen. In combinatie daarmee kan men onopvallend, wanneer daar echt de gelegenheid voor is,  een overvalsknop indrukken. Deze zal een stil alarm naar een erkende  particuliere meldkamer versturen, welke de melding met prioriteit 1 status zal doorzetten naar de plaatselijke Politie. De Politie kan dan binnen c.a. 5 minuten aanwezig zijn, maar zal de confrontatie pas buiten oppakken, d.w.z. zij komen niet het object binnen maar blijven buiten afwachten tot de overvallers naar buiten komen. Mochten zij binnen blijven kan men spreken over een gijzelingssituatie, wat een geheel andere aanpak vergt.

Van groot belang is dat men ten alle tijden moet trachten de overvaller z.s.m. weer buiten te hebben.

Alarminstallatie.nl heeft voor u zowel bedraadde als volledig draadloze sets ontwikkeld en samengesteld welke het mogelijk maken om op een aantal specifieke plaatsen in uw bedrijf een dergelijke doormelding tegen geringe kosten te genereren.