Alarm over internet

Uw nieuwe of bestaande alarmsysteem over internet:

In het document “KPN Wholesale – Uitfasering en tariefsaanpassing Analoge en Digitale Vaste Verbindingen – d.d. 16 november 2012” wordt aangegeven dat vanaf 1-1-2015 PSTN en ISDN diensten niet langer gecontinueerd worden.

Dit zal ondermeer inhouden dat de dienst DigiAccess, ter ondersteuning van AL2 verbindingen tot alarmsystemen in niveau 3*,4 en 4*, niet langer meer te gebruiken zal zijn.
Ook zullen sommige alarmpanelen, die via een enkelvoudige analoge lijn naar een meldkamer (PAC) doormelden, niet juist meer werken (d.w.z. niet juist meer werken over een Voice over IP telefoonverbinding).
Alternatief daartoe is het plaatsen van een internetadaptor welke via uw bestaande of een speciale AOIP internetverbinding alarmmeldingen (AL1, AL2 of zelfs AL3) tot stand kan laten komen.

Alarminstallatie.nl heeft voor u sets samengesteld waarin u uw bestaande alarminstallatie zorgeloos kan continueren met doormeldingen conform AL1, AL2 of AL3.Opzet Alarm over IP, Grade-2, AL1[button size=”normal” type=”info” value=”Prijzen” href=”http://www.alarminstallatie.nl/product-categorie/alarm-over-internet/”]

Opzet Alarm over IP, Grade 2-4, AL1 of AL2

De opzet is erg simpel, er wordt door ons een internet adaptor in of naast het inbraak paneel bijgeplaatst. Deze wordt op uw bestaande internetmodem aangesloten op internet. Na configuratie zullen de meldingen vanuit het inbraakpaneel transparant worden doorgegeven naar de meldkamer.

Criteria hierin zijn:

  1. Bij omzetting van een bestaande installatie zal de betreffende meldkamer moeten beschikken over de juiste ontvanger voor de nieuwe adaptor.
  2. Uw internetmodem moet nabij het bestaande inbraakpaneel hangen, de kosten voor het doortrekken van databekabeling is niet opgenomen.
  3. De kast van uw inbraakpaneel dient voldoende ruimte te hebben om de internetadaptor te kunnen plaatsen.